Anders Kjaers Foredrag

Home | Blandt pygmæer og gorillaer i Den Central Afrikanske Republik | Blandt penis fuderaler og stenalderfolk i Irian Jaya, Ny Guinea | Blandt flodfolkene på den mægtige Sepikflod i Papua Ny Guinea | Med en palmeforsker på arbejde i Papua Ny Guinea | Undervisning om regnskovens økologi og indfødte folk | Anders Kjær | Skriv til mig | Fotoalbum
Blandt pygmæer og gorillaer i Den Central Afrikanske Republik

Lysbilledforedrag af biolog Anders Kjær

I juni 1999 besøgte jeg og min far den meget u-udviklede Central Afrikanske Republik. En stor del af tiden researchede vi i Nationalparken Dzanga Zanga ved Camerouns Østgrænse. Den huser en del af de tilbageværende bestande af vilde lavlandsgorillaer og skovelefanter. I en uge arbejdede vi sammen med 3 pygmæer, der dagligt registrerede spor efter lavlandsgorillaer, chimpanser, skovelefanter m.m. i parken. Resultaterne bruges af WWF til at beskytte dyrene.

"...når man lister sig rundt i den tætte regnskov
og lytter efter gorillaer, kommer man af og
til faretruende tæt på en skovelefant, der står
lænet op ad et stort træ og sover..."

Orange mushroom

A woman mountain biking; Actual size=180 pixels wide

Undervejs så vi de såkaldte "salt-slikkesteder", hvor hundredvis af skovelefanter hver dag samledes for at spise salt. Sammen med vores indfødte sporfindere så vi flere gange gorillaer, bøfler, ørne, grå Jaco'er og spor af den utilnærmelige leopard.Vi researchede i en lille uge i en pygmælejr langt ude i regnskoven. Lejren var bygget i en lille rydning i skovbunden og bestod af små, runde hytter flettet af grene og blade. Pygmæerne lever af dyr de fanger i lange net eller skyder med primitive armbrøster. Om aftenen i den sorte regnskovsnat, brændte de små kogebål lystigt, og der blev fortalt historier. Lange sange og danse bragte pygmæerne i kontakt med deres forfædres ånder.

"...pygmæhøvdingen nåede mig til brystet, men det gjorde ham
kun bedre til at snige sig gennem den tætte regnskov med sin lille armbrøst og forgiftede pile...."

Ornamental piece with gold figures

Pygmæerne bruger lange net til at indkredse små dyr i skovbunden. Når mændene har jaget et dyr i nettet, dræber kvinderne og børnene det. De små runde hytter holder kun i et par uger inden de "visner", men så er pygmæerne også draget videre til nye jagtmarker.

Anders Kjaers Foredrag

Skriv til mig

Butterfly