Anders Kjaers Foredrag

Home | Blandt pygmæer og gorillaer i Den Central Afrikanske Republik | Blandt penis fuderaler og stenalderfolk i Irian Jaya, Ny Guinea | Blandt flodfolkene på den mægtige Sepikflod i Papua Ny Guinea | Med en palmeforsker på arbejde i Papua Ny Guinea | Undervisning om regnskovens økologi og indfødte folk | Anders Kjær | Skriv til mig | Fotoalbum
Undervisning om regnskovens økologi og indfødte folk

Lysbilledforedrag af biolog Anders Kjær

Verdens tropiske regnskove findes omkring ækvator, og er hjemsted for en utrolig mangfoldighed af levende organismer. Man regner med at over halvdelen af verdens dyrearter og plantearter findes i regnskovene. Mange af dem har udviklet sindrige måder at overleve på. Dyrene kan have mange fantastiske måder at se ud på, og bære alverdens farver. Planterne lever i evig konkurrence med alle de andre planter om lys og næringsstoffer, og har udviklet mange sjove måder at klare sig på. Regnskove kan være åbne og lyse eller være lukkede og mørke, men fælles for dem alle er store mængder regn og en frodighed ud over alle grænser.

"...når man fælder regnskoven risikerer man,
at det tynde lag frugtbare jord skyller væk.
Så bliver det meget svært for skoven at gendanne
sig igen, og der opstår en slags våd ørken..."

Orange mushroom

A woman mountain biking; Actual size=180 pixels wide

Kasuaren er en lille strudsefugl, der lever på Ny Guinea. Underskoven i en regnskov kan være meget tæt. Derfor har kasuaren udviklet en massiv benkam på toppen af hovedet så den med bøjet hoved kan storme gennem krattet uden at slå hovedet.Ligesom dyrene og planterne har fundet måder at overleve på i verdens regnskove, har mennesker også fundet deres plads i økosystemet. Nogle stammer bor langs de store flodsystemer og lever af fiskeri og landbrug. Andre lever af at dyrke områder i skovene som de først har fældet og brændt af, og når disse er udpinte, fælder de nye områder og dyrker dem. Andre igen lever som jægere og samlere, og fører en nomadetilværelse, hvor de fra tid til anden flytter hele stammen til nye jagtmarker. Fælles for dem alle er at de har tilpasset sig regnskoven og dens betingelser. Mange af stammerne bruger planter og dyr som medicin og krydderi, og har udviklet fascinerende kulturer og ritualer.

"...mange planter indeholder giftige stoffer
for at beskytte sig mod at blive spist. Nogle
af disse stoffer kan mennesket bruge som medicin.
Desværre når mange af regnskovens planter at
blive udryddet før man har undersøgt deres
medicinske virkning..."

Ornamental piece with gold figures

I de Centralafrikanske regnskove er elefanterne en meget vigtig del af økosystemet. De graver i jorden og vælter træer for at finde salt i jorden. Dette giver plads for unge træer, og giver mulighed for mange andre dyr kan overleve. I tågeskovene på bjergskråningerne lever mange planter af den fugtighed de kan hente ud af de forbidrivende skyer.

Anders Kjaers Foredrag

Skriv til mig

Butterfly